Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Jereo aloha ny eto ambany maso

Mitodika any daholo tokoa ny mason’ny rehetra. Na ny lohan’ireo fohy fisainana. Fampielezan-kevitra no votoatin-dresaka, asa hoe izay misy fizaram-bola sy “tee-shirt” ary misy rindran-kira goavana, angamba! Adinodino na iniana tsy kobanina ny zava-misy mamohehatra maha firenena tsy vanona an’ity tanindrazantsika ity. Milamina ve ny valanaretina pesta ? Vitavita ho azy amin’izao fotsiny ve ilay taratasy fahazoan-dalana mamily sy taratasin’ny fiara biômetrika ? Santionany amin’ny homamiadana nanapotika an’i Madagasikara hatramin’izay ireo. Tsy tokony hihantona amin’izao vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra izao ny fiainam-pirenena. Raha hanentana an’ireo olom-pirenena tsy very zo mba ho mpifidy tompon’andraikitra, dia amin’izao toe-draharaha izao mihitsy no tokony hanamafisana ny fitakiana ny fahamasinana sy ny fahamarinana raha finiavana ao am-pon’ny rehetra ilay fiandrandrana ny tena fanovàna izany. Mila manohana an’izany ireo kandidà ireo. Aiza ianareo enina amby telopolo? Aza mampanantena ny tsy hita aloha. Tsy maninona ny kabary ambony vavahady, saingy misy ady atrehina amin’izao dieny izao ka iantsoana anareo. Ho hita eo hoe iza marina no tena mpiaro sy mpikatsaka ny tombontsoam-bahoaka sy ny firenena! Raha misy asa mivaingana takiana ho an’ireo be lazao sady mivazavaza fa manana vahaolana ho an’ny mponina, dia araho asa amin’izao vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra izao. Ny eo ambany maso tsy hita ka ny lavitra no hitetatetana takarina.