Raharaham-pirenena

AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA

Nitety an’i Brickaville hatrany Amparafara-vola ry Rajaonarimampianina Hery.

Taorian’ny teny Antaninkatsaka dia nizotra niatsinanana nihazo an’i Brickaville nanohy ny fampielezan-keviny ny kandidà Rajaonarimampianina Hery. Tamin’ny fomba makotrokotroka no nitsenan’ireo mponina, tany an-toerana, ny kandidà laharana faha-12. Nandritra ny lahateny nataony dia notsiahivin-dRajaonarimampianina ho isan’ny asa goavana notanterahany tao Brickaville ny fanorenana fotodrafitrasa, toy ny tobim-pahasalamana sy sekoly. Teo ihany koa ny fanokafana ny orinasa Sirama, izay nahafahana namerina tamin’ny asany an’ireo mponina tany an-toerana. Taorian’izany, andalo ny kaominina Analavory indray Rajaonarimampianina Hery, ka namariparitany ny momba ny tarigetra napetrany dia ny fiahiana ny fiainan’ny mponina isan-tokatrano. Tsy tenenina am-bava fotsiny anefa izany fa arahina asa, araka ny nolazainy.

Nidina moramora niankandrefana Rajoelina Andry

Tao amin’ny distrikan’i Bealàlana indray no nanohy ny fampielezan-keviny ny kandidà laharana faha-13, Rajoelina Andry, omaly. Olona maro no nandray azy tamin’ireo toerana nolalovany. Nisongadina ny fanambarany amin’ny maha zava-dehibe ny fiaraha-mientana eo amin’ny fampandrosoana miaraka an’i Madagasikara. Teo ihany koa ny fanomezany toky ny fanatanterahana an’ireo vina voarakitra ao anatin’ny tetikasa « Iem ». Nitohy tao amin’ny kaominina Ambatoria sy Anivorano ny diany, avy eo. Omaly tolakandro kosa no nigadona tao Mahajanga nanatrika ny fihaonamben’ny tanora katôlika (Jmh) ny Filohan’ny tetezamita teo aloha.