Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Izay vandana dia kary

Ny soa fianatra. Tsy tokony hananan-kavana velively ny fanarahan-dalàna sy fampanarahan-dalàna na amin’ny sehatra inona na amin’ny sehatra aiza eto Madagasikara, raha tiana ny hivoatra ho amin’ny tsaratsara kokoa. Ny gaboraraka sy ny tsimatimanota nanjaka hatramin’izay no mampihitsoka lalina an’ity firenentsika ity,ao anaty fahantrana tahaka izao. Aiza moa ka ireo dahalo indray no nanana fitaovam-piadiana raitra noho ny an’ny mpitandro filaminana teo aloha, ka nahatonga ireto farany ho ripaka sy mikosomaso amin’ ireo fahavalo. Vao omaly no notaterina teto fa misy kizo any amin’ny faritr’Antsalova tsy sahin’ny mpitandro filaminana idirana noho ny tanjak’ireo dahalo. Tsy inona anefa no mahatonga izany fa ny fisian’ireo mpandika lalàna, ka mamatsy fitaovana ireo mpangalatra. Misy mihitsy aza ireo zandary efa tratra niara-niasa tamin’ ireo malaso.

Ankehitriny miezaka manadio sy manitsy ny fifampitondrana ao anatiny ny eo anivon’ny Tafika. Tari-dalana tsara izao ataon’izy ireo, ka nanasaziany an’ireo miaramila am-polony tratra nandika lalàna. Tsiahivina anefa fa vao tsy ela no nanasaziany, ka nampidirina am-ponja ny miaramila am-polony tamin’ny raharaha fatin’olona hita tany Antanifotsy, dia izao manafay ireo mandika lalàna ara-miaramila indray izy ireo. Lalana isan’ny ahatongavana amin’ny tena fampandrosoana ny firenena tokoa izao. Misy anefa ireo zatra ny gaboraraka sy lalan-dririnina, ka mampiasa ny Foloalindahy ho fialokalofana amin’ny raharaha maloto tahaka ilay tratra sy voarohirohy tamin’ny raharaha halatra moto, tany Toamasina. Tsy ao irery anefa fa sehatra hafa maro no tokony hodiovina sy hahitsy mba ireo tena olom-banona no ho lasa mpiasam-bahoaka. Tsy tokony hananana havana, araka izany, ny finiavana hampandroso ny firenena, fa izay rehetra vandana dia tokony hosokajiana ho kary avokoa, ka faizina sy tapahan-drambo.