Fanatanjahantena

CAN Orange kitra Hiditra amin’ny ampahefa-dalana ny lalao

Niditra tamin’ny dingana famaranana, tamin’ny faran’ ny herinandro lasa teo, ny fifaninanana baolina kitra « CAN Orange Kitra ». Nanom­boka ny alahady lasa teo, teny amin’ny kianja Maha­masina ity lalao natokana ho an’ny lehilahy latsaky ny roapolo taona ity.

Fantatra taorian’izany ireo ekipa valo hiatrika ny ampahefa-dalana amin’ny faran’ny herinandro ho avy izao, eny amin’ny kianja
Elgeco Plus. Fantatra aloha fa tafakatra amin’ny ampahefa-dalana ny RMD (Namibie) rehefa nandavo ny Héro Foot (Angola) tamin’ny isa 7 noho 6. Hiady ny tapakila ho amin’ny lalao manasa-dalana ihany koa ny Net Foot (Nigeria). Nandresy ny Five FC du Kenya izy ireo tamin’ny isa 3 noho 2. Tafakatra ihany koa ny FC Nhisi (Burundi) rehefa nanindry ny RFB Zamia (Bénin) tamin’ ny isa 3 noho 1. Les Elites (Sénégal) no ekipa tafakatra manaraka amin’ny ampahefa-dalana. Nahazo izany tapa­kila izany ny mpilalaony rehefa nandavo an’i Mandrangobato (Zimbabwe) tamin’ny ia 2 noho 0. Io isa io ihany no nandresen’ny FC Morarano (Algérie) ny l’AS Mia (RD Congo). Nanilika ny Garage Radom (Ouganda) tsy hanohy ny lalao intsony SabNam (Guinée ) tamin’ny 1 noho 0. Hanohy ny fifaninanana ny CF TFC (Mali) noho ny nandreseny ny FC Talents (Afrika Atsimo) MI20 FC (Cameroun) nandavo ny l’US Pro Acadé­mie (Tunisie) (1-0). Hanomboka ny sabotsy ny tohin’ny lalao saingy ho fantatra miandalana ny fandaharam-potoana amin’izany.

Sendra R.