Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Zatra mody eny am-ponja

Tsy midika ho fahafahana mamerin-keloka na manao hada­lana indray ny fanalefahan-tsazy homen’ny Filoham-pirenena.
Sao sanatria indray misy diso fihevitra ireo olona sasany efa niaina tany am-ponja. Ny fivangongoan’ireo olona misazy tafahoatra
(tsy manaja ny zon’olombelona) amin’ireo fonja eto Madagasikara no azo antoka fa anton’izao famindrampo manokana avy amin’ny Filoha izao. Ny tiana hahatongavana eto dia maro loatra amin’ireo jiolahy tratra sy voasambotra eto amintsika, araka ny hita amin’ny filazam-baovao samihafa, na any amin’ny Faritra, na eto an-dreni­vohitra no efa zatra misazy sy tsy matahotra fonja intsony, ka sahy mamerin-keloka sy manohy ny asa ratsiny hatrany. Misy mihitsy aza ireo sahy miloa-bava mivazivazy fa “tsy natao ho an’ny biby anie ny fonja e!” Izany hoe miandry fotsiny izay fotoana hivoahany indray izy ireo hamerenany ny asa ratsy hamelomany tena. Asa koa angaha hoe efa zary “trano fonenana” ho an’ny sasany ny fonja, ka maika hody hatrany izy vao tafavoaka ety ivelany. Noho izany, ireo sokajina mpamerin-keloka (heloka tsy be vava) tsy mbola voatsara dia tokony tsy hampisitrahana ity fanalefahan-tsazy ity.