Fanatanjahantena Tapatapany

Fifaninanam-pirenena

Nanomboka omaly any Mahajanga ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny taranja volleyball. Ekipa miisa iraika amby dimampolo avy amin’ny ligin’Atsinanana, Atsimo Andrefana, Boeny, Ihorombe, Itasy ary Vakinankaratra no mandray anjara amin’ny fifaninanana. Hitiliana ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena hiatrika ny fifaninanana ho an’ny faritra fahafito eto Afrika ny koa ny fihaonana.
.