Raharaham-pirenena

Fanalefahan-tsazy Gadra an-jatony no mety hivoaka ny fonja

Handrasana amin’ny filankevitry ny minisitra manaraka eo ny fankatoavana ny volavolan-dalàna mamaritra ny isan’ ireo gadra tokony hahazo fanalefahan-tsazy avy amin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nambaran’ny minisitry ny Fitsarana Jacques Andrianasolo, nandritra ny fifampizaràna traik’efa teo amin’ireo mpitsara sy ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ireo solontenan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana teny Tsaralalàna, fa efa natolotra ny Filoham-pirenena io volavolan-dalàna io ka “andro vitsy no handrasana izany fankatoavana izany mialoha ny hampiharana azy”.

Afaka 18 andro eo ho eo no fantatra fa hisy ny famoahana am-ponja an’ireo gadra mbola tsy voatsara anefa efa nisazy an-taonany maro. Izy ireo no mety hisitraka voalohany an’ity fanalefahan-tsazy ity. Tsy ireo voafonja rehetra no hahazo an’io famindram-pon’ny Filoham-pirenena io. “Tsy hahazo izany ireo gadra nanao heloka bevava, toy ny vono olona, fanodinkodinam-bolam-panjakana ary ny nanao fakàna an-keriny”, araka ny notsipihin’ny minisitra mpitana ny tombon­kasem-panjakana hatrany. Araka ny fantatra dia mety ho an-jatony izy ireo no hisitraka an’izay fanalefahan-tsazy izany. Nandritra ny tafatafa nataon’ny Filoham-pirenena tamin’ny fahitalavi-pirenena sy ireo haino aman-jery tsy miankina sasany, ny alahady lasa teo, no nahafantarana fa be loatra ireo gadra tsy mbola nandalo fitsarana anefa voatana an-taonany maro any am-ponja. “60 isan-jaton’izy ireo no misedra an’ izany olana izany”, hoy ny Filoha. Maro amin’izy ireo anefa no voalaza fa efa nigadra an-taonany maro amina heloka tsotra.