Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Fahazarana tsara

Hatao amin’ity taona ity ihany angaha hoe ny fifidianana kaominaly. Mety hanana ben’ny tanàna vaovao na hiverina amin’izay efa olom-boafidiny teo aloha ireo kaominina manerana ny Nosy. Efa adihevitra be rahateo, taorian’ny tsy naharaikitra ny datin’ny 28 oktobra 2019 naroson’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), ny siosion-dresaka amin’ny mety hanoloana filohan’ny iraka manokana na Pds an’ireo ben’ny tanàna am-perinasa. Mazava ny kajikajy politika raha nizotra tamin’io vahaolana io, nefa tsy azo ekena ihany koa ny fisisihan’ireo ben’ny tanàna amin’ny fanohizana ny asany. Maro tsy voatanisa ny tsy fahatomombanana, ny tsy fahombiazana manoloana ny toetr’ireo kaominina eto Madagasikara. Tsy maka lavitra mikasika an’izay asa vita, rehefa mitsipalotra amin’izay zava-misy iainana eto an-drenivohitra ny maso. Vao omaly no nahenoana ny vinavina saika hanorenana toeram-pivarotana tamin’iny sisin’ny araben’ny fahaleovantena eny Analakely iny. Toy ny hetsika fitadiavam-bola no mahamaika miohatra amin’ny fandaminana ny tanàna. Sa ve rehefa manangana dia tsy maintsy fandaminana ? Efa olana maharitra nosedrain’Iarivo anefa ny fahamaroan’ireo mpivarotra tsy ara-dalàna manamorona ny arabe eto afoavoan-tanàna. Tsy voalamina, mandrak’ity ny androany ! Manginy fotsiny ny lafiny fifamoivoizana. Tsy hitsara isika na hanebaka na iza na iza, satria tsy takona afenina, araka ny efa noresahana teto, ny maha kianja stratejika ara-politika an’Antananarivo renivohitra. Eto no mifandramatra ny mpomba sy mpanohitra ny fitondrana. Irariana ny hivoaran’io fomba ratsy iray io satria efa izao iaraha-mahita sy iaretana izao ny fitotongan’ilay Iarivo mamin’ny rehetra. Na izany aza, tokony hipaka any amin’ireo kaominina rehetra ny fanovana ny fomba fitantanana, indrindra fa milokaloka ny fanomezana ny tena fahefana feno eny amin’ireo vondrom-bahoaka eny ifotony ity fitondram-panjakana mijoro ity. Fotoana ihany koa izao hametrahana ny teny ierana eo amin’ireo ben’ny tanàna vaovao manaraka eo sy ny vahoaka, toy ny fifanaraham-pandaharanasa tsy maintsy vitaina izay ifanaovan’ny Filoham-pirenena amin’ny governemanta. Mba ho fahazarana tsara indray ny kolontsain’ny vokatra sy tamberin’adidy aman’andraikitra, avy amin’ny faneren’ny mpifidy fa tsy hanenina dimy taona isak’izay avy mandatsa-bato lava izao.

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra