Tapatapany Tranga samihafa

Famotorana fahafatesan-jaza

Voalaza fa hampanantsoina hatao famotorana raha tsy tonga manatona ny biraon’ny polisy ny ray aman-drenin’ilay zazalahikely, herintaona sy tapany, namoy ny ainy latsaka tao anaty tatatra, tany Ambohijafy Toamasina, afak’omaly antoandro. Tsy maintsy misy ny fanadihadiana amina tranga tahaka izao saingy mbola eo am-pikarakarana ny fombafomba rehetra an’izao fahoriana
izao ny fianakavian’ilay zaza.