Raharaham-pirenena

Tatitry ny fanjakana tamin’ny Depiote Nohamafisin’ny Praiminisitra ny fiain- gan’ny fampandrosoana isam-paritra

Hitodika tokoa amin’ny fampandrosoana isam-paritra ny politikam-pampandrosoan’ ny Fanjakana manomboka izao. Nasongadin’ny praiminisitra, Ntsay Christian, nandritra ny tatitry ny asan’ny governemanta tamin’ireo solombavambahoaka, omaly, io.

Herinandro maromaro izao no efa nanaporofoan’ny Filoha Rajoelina Andry an’ izany paikadim-pampandrosoana eny ifotony izany, tamin’ ny alalan’ny fitokanana an’ireo fotodrafitrasa manakaiky vahoaka, toy ny sekoly sy toby fitsaboana manara-penitra, na ihany koa toeram-pamatsian-drano fisotro madio, hatramin’ny toby miaramila sy fanohanana an’ireo mpandraharaha isam-paritra.

Nahazo fankasitrahana tamin’ireo solombavambahoaka ny fitondran’ny praiminisitra ny andinindinin’ireo zava-bita tamin’ity fihaonana omaly ity, talohan’ny nanomezan’ireo minisitra tsirairay ny ambangovangon’ny asa notanterahin’ izy ireo. «Efa tsy mivangongo aty amin’ny fitondrana foibe intsony ny fahefana fa tsinjaraina tsikelikely any amin’ny faritra. Betsaka ireo ezaka hatao mifandraika amin’ izany», hoy i Ntsay Christian.

Voalaza ho samy nomena tetibola manokana mitentina 2  000 tapitrisa ariary avokoa ireo governora ary ampiasaina amin’izay tetikasam-pampandrosoana mifanaraka amin’ny filàn’ny mponina ao aminy. Nampahafantarin’ny lehiben’ ny governemanta ihany koa ny famoahana ny drafitra nasionalin’ny fitsinjaram-pahefana, izay hirosoana amin’ny fanandratana ny faritra amin’ ny volana jolay izao. «Hitohy hatrany kosa ny fakan-kevitra handinihana ny tetibola isamparitra », araka ny nambarany.

Indostria isam-paritra

Handeha any amin’ny faritra Anosy sy Androy io filan-kevitra isam-paritra io, raha afaka andro vitsy. Hisy rahateo ny fanarahamaso ny fomba fiasan’ireo tompon’andraikitra isam-paritra, ankoatra ny fanaovana tomban’ ezaka momba ny asan’ireo governora.

Fantatra fa tokony ho efa tonga any amin’ireo kaominina sy ny distrika eto amintsika ny tetibolany avy, amin’izao fotoana izao. 25 tapitrisa ariary ho an’ireo kaominina ary 50 tapitrisa ariary ho an’ireo distrika. Nomarihin’ny Praiminisitra ny mety mbola hitomboan’ ireo sora-bola ireo saingy miankina hatrany amin’ny filàn’ ny mponina.

Naverina nampahafantarina tamin’ireo solombavambahoaka ny tetikasa fananganana indostria isaky ny distrika na « One district one factory ». Dingana voalohany ny fisafidianana an’ireo distrika telopolo satria hiitatra amin’ny distrika enimpolo hafa avy eo, araka ny vinan’ny fanjakana. «Efa vita avokoa ny taratasy rehetra momba an’io tetikasa io », raha ny fanampim-panazavan’ny Praiminisitra.