Raharaham-pirenena

Antenimierampirenana Mety tsy hiova ny isan’ ireo solombavambahoaka

Vinavinaina tsy hiova. Araka ny fantatra dia mety hijanona ho iraika amby dimampolo amby zato ihany ny isan’ireo depiote handrafitra ny Antenimierampirenena aorian’ny fifidianana solombavambahoaka hotontosaina, amin’ny 27 mey 2019. Teo aloha dia valo amby efapolo amby zato no isan’ireo depiote nandray toerana teo anivon’ity andrimpanjakana mpanao lalàna ity.

Nitombo telo nandritra ny fitondram-panjakana teo aloha ary mety hotazonin’ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany ny isa iraika amby dimampolo amby zato.

Heverina fa tsy hisy raha izany ny fampitomboana ny isan’ireo fari-pifidianana amin’ny fifidianana solombavambahoaka manaraka eo. Hijanona ho sivy ambin’ny folo amby zato ihany koa ny isan’ireo distrika ary mety tsy hisy ny fampitomboana ho telo ny isan’ireo depiote amin’ireo distrika ahitana mpifidy maro. Soson-kevitra izay naroson’ireo depiote nandritra ny fihaonan’izy ireo tamin’ny mpikambana eo anivon’ny governemanta izany.