Raharaham-pirenena

Kandida Naina Andriatsitohaina “Mila mitovy fijery ny ben’ny tanàna sy mpanolotsaina”

Hamerina hasina. Nitohy teny Andraisoro sy Tsarahone­nana ary Ampandrianomby ny fampielezan-kevitry ny kandida Andriantsitohaina Naina amin’ny fifidianana ben’ny tanàna eto Antanana­rivo renivohitra, omaly.

Nohamafisiny teo amin’ny kianjaben’i Tsarahonenana ny hamerenana ny hasin’Anta­nanarivo. « Zo ny fananana herinaratra, rano fisotro madio, ny fahadiovana ary ny fandriampahalemana », hoy izy.

Mba hahatanteraka izany fanamby izany dia nanentana ihany koa ny kandida laharana fahaefatra ny hifidianana ireo mpanolotsaina miara-dia aminy. « Tsara kokoa raha mitovy fijery ny ben’ny tanàna sy ireo mpanolotsaina miaraka aminy, noho izany, mba hiso­ro­hana ny fifandirana lavareny », hoy hatrany izy. Niara-dalana taminy ireo kandida hofidiana ho mpanolotsainan’ny tanàna sy ny solombavambahoaka avy ao amin’ny Boriborintany fahadimy. « Aoka mba ho izay olona hitondra fiovana sy aina vao ho an’Antananarivo no hosafidiantsika », hoy ny depiote Naivo Raholdina.

Anio, eny Ankorondrano sy ny manodidina indray no hanohizan’ny kandida Andrian­tsitohaina Naina ny fanakaikezany ny mponin’ Iarivo.