Tranga samihafa

Fanembantsembanana Onjam-peo iray nakaton’ny Artec

Voatery nakaton’ny Antokon-draharaha misahana ny fampanarahan-dalàna ny teknolojia sy ny fifandraisana (Artec) ny onjam-peo iray mipetraka eny amin’ny mano­didina ny seranam-piarama­nidina Ivato, tamin’ny ala­kamisy lasa teo, noho ny olana teki­nika nihatra tamin’ny fifan­draisana an’habakabaka . Fisorohana ny loza hafa mety haterak’io olana io no voa­laza fa antony nanakatonana azy.

Nampandre ny Artec ny tompon’andraikitra teo anivon’ny Antokon-draha­raha misahana ny fiarovana ny sidina an’habakabaka (Asecna) amin’ny fisian’ny tsy fahatomombanana. Misy fikorontanana ny feo amin’ny fifandraisana eo amin’ny mpanamory sy ny tompon’ andraikitra ao amin’ny seranam-piaramanidina. Fantatra fa avy amina onjam-peo iray no nahatonga izany, ka niafara tamin’izao fanapahan-kevitra izao.