Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Fandikan-dalàna tsy misy bedy

Mbola ho ela! Tany misy ny rafitra rehetra maha fanjakana, saingy azo lazaina fa mbola anjakan’ny fisavoritahana sy mbola tsy tandalàna isika raha ny zava-misy eny anaty fiarahamonina eny no jerena. Tsara tokoa ny hafatrafatry ny Filoha sy ny fitarihana ireo
hitsikitsika ivavahan’ny valalabemandry hijoro amin’ny tena fahamarinana sy fitsarana tsy mitanila mba tena hampiadana ny ambanilanitra. Tsy ny fanatsarana ny ao anatin’ny lapan’ny Fitsarana velively ihany anefa no hanova ny fomba fisainana lomorina iainan’ny Malagasy sasany, izay manao heloka tsy tsaroana sy heveriny ho bitika ka tsinontsinoaviny. Moa tsy efa misy ohatra ny fitsipika voasoratra na lalàna velona mifehy karazan-javatra maro tahaka ny fitandroana ny fahadiovana: ny tsy fanaovana maloto eny an-dalana, ny fahadiovana tokony hotandrovin’ny vohitra sy tanàna na indrindra ireo mpivarotra. Tahaka izany koa ny lalàna mifehy ny filokana eny rehetra eny; tsy lavitra izany koa ny fimamoana toaka eran’ny lalana sy ny fambolen’ireo mamolava ady sy ny famoahan’ny vavan’izy ireny maloto, izay teny tsy natao ho ren’ny olona mpifady. Toa tsy misy fibedesana akory izy ireny na fampitandremana am-bava fotsiny ataon’ireo mpampihatra lalàna, hany ka heverin’ireo Malagasy sasany tsy mahalala sy tsy misy mpibedy fa mety ny ataony. Miitatra any amin’ny sehatra somary mamohehatra kokoa izy ireny avy eo, tahaka ny vono olona amin’ny alalan’ny fitsaram-bahoaka, ny fampa­karana ho vady an’ireo tovovavy mbola tsy ampy taona akory, ny fanim­bana ireo fananam-panjakana samihafa, ny fisetrasetrana amin’ny fifamoivoizana. Zary lasa fahazarana ireny fomba baribariana ireny, izay tsy iandrasana akory ny ao an-dapan’ny Fitsarana ny fibedesana sy fanentanana afa-tsy hoe famaizana tsy miangatra angaha!

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra

Loham-baovao