Raharaham-pirenena Tapatapany

Fanambaràm-pananana

Solombavambahoaka iraika amby dimampolo no nia­raka nanatitra ny antontan-taratasy fanambaràm-pananany tetsy amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (Hcc) Ambohidahy, afak’omaly hariva. Hetsika niarahan’ ireo solombavambahoaka nanapaka nandritra ny fanda­niana ny fandaharam-potoam-pivoriana teny ani­von’ ny Antenimierampirenena tamin’ny talata lasa teo ity notanterahin-dry zareo ity.