Raharaham-pirenena

Fanadiovana ny fitsarana Takina ny fiovan’ireo mpitsara

Niaraka nivory tamin’ireo mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) ny Filoham-pirenena
Rajoelina Andry, omaly. Amin’ny maha filohan’ny CSM azy no nanomezany toromarika ho an’ireo mpitsara. Hentitra
ny teniny raha niresaka mikasika ny tontolon’ny Fitsarana, indrindra ny fanadiovana mila hirosoana ka iandrasana fiovana amin’ireo mpitsara.

« Mitaky sy miandrandra fanovan-toetra avy amin’ireo mpitsara aho. Fanovana fomba fiasa sy foto-pisainana.
Andrasana aminareo ny fanatsarana ny fepetra fitazonana olona am-ponja sy ny fanafainganana ny raharaham-
pitsarana. Tsy tokony hitarazoka ny raharaham-pitsarana.

Mahamenatra fa antontan-taratasin’ady efatra arivo isan-taona no tsy vita sy lasa vary mangatsiaka. Mila atao haingana ny
fitsarana saingy fitsarana tsy mitanila sy lavitry ny kolikoly no ilaina mba hiverenan’ny fitokisan’ny vahoaka amintsika indray no tanjona », hoy izy.

Nicoh RICHMAN