Fanatanjahantena Tapatapany

Tir a l’arc

Nofara­nana tamin’ny fihaonana ny fiofanana. Tapitra teny amin’ ny lapan’ny Fanatanjahan­tena Mahamasina ny fiofanana nokarakarain’ny Federasiona malagasin’ny Tir à l’arc sy ny Komity Olympika Malagasy, omaly. Khaled Lamandé, izay tompon’ andraikitry ny fampandro­soana ity taranja ity aty Afrika no nitarika izany. Fihaonana no namaranana izany. Valo ambin’ny folo no nanatrika izany.