Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Asio don-tandroka

Mbola mifamolaka indray, hono, ny mpitondra fanjakana sy ireo mpitantana kaompanian-tsolika, mahakasika ny mety ho fampidinana ny vidin-tsolika eto amintsika. Efa sasa-miandry ny vahoaka, izay mihevitra fa toy ny tompony mangataka atiny ihany manoloana ity raharaha ity. Ananantsika anefa ny solika sy ny gazy eto Madagasikara. Nahoana no ampifilafilaina rehefa mba mikatsaka ny tombontsoany ny vahoaka ?

Tsaroana tsara, taona maromaro lasa izay, fony mbola Ravalomanana Marc no nitondra ny amin’ny firenena, hainy ery ny nanao tsindrim-peo amin’ireo kaompanian-tsolika ireo. “Rehefa tsy hanaraka ny baiko ianareo dia hitady orinasa hafa aho hanao an’io fa aza ampijaliana ny vahoaka!”, hoy izy nahitsy sady hentitra. Nifori-drambo ry zareo mpandraharaha solika, ka nitady izay fomba rehetra nanomezana fahafaham-po an’ity Filoha ity ho fanasoavam-bahoaka. Lasa tsy fanadino izany, ary tantara nisy tsy azo kosehina.Koa maninona no tsy mba afaka manao don-tandroka tahaka izany koa ny fitondrana ankehitriny. Ny soa fianatra e! Ilaina ihany ny mba mandray fanapahan-kevitra hentitra sady matotra, indrindra fa amin’ny fikatsahana izay mahasoa ny vahoaka malagasy. Miahiahy ny olom-pirenena fa mety raha ao matoa tsy mety raikitra ny adivarotra. Etsy an-daniny, tokony hohazavaina sy atao mangarahara ny momba ny fitrandrahana solika mavesatra, eto amintsika, indrindra ny ao Tsimiroro. Efa misy ny vokatra azo raisina saingy tsy azo ampiasaina ho amin’ny tombontsoam-bahoaka ve izy ireny? Tsy ny solika ihany fa maro ireo harena ataon’ny vahiny tantely afa-drakotra, na any ambanin’ny tany na an-dranomasina, nefa jereo ireto isika, mangetaheta ambony lakana, manaiky ampifilafilain’ny vahiny isan’andro vaky izao. Mahakivy ambony ihany!