Raharaham-pirenena

Ady amin’ny kolikoly Hanome tanana ny Bianco ny FFKM

Omaly no nankalaza ny faha-40 taonany tamin’ny alalan’ny vavaka iraisam-pinoana, tetsy amin’ny EKAR Antanimena ny Fiombonan’ ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (FFKM). Ankoatra ny fotoam-pivavahana notarihin’ny filohan’ny FFKM ny mpitandrina Andriamahazo Iraiko Ammi sy ireo mpitarika avy ao amin’ ireo fiangonana mpikambana, dia nivoitra taorian’izany ny fifanomezan-tanana amin’ ny ady amin’ny kolikoly hataon’ny FFKM amin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco).

Nisy ny famelabelaran-kevitra nataon-dRaharison Avotiana, solontenan’ny Bianco, izay nifototra tamin’ ny fampahafantarana ireo paikadin’ny fanjakana sy ireo andraikitry ny fiangonana manoloana ny ady amin’ny kolikoly. Nambaran’ny Monsenera Razanakolona Marie Odon, Arsevekan’Antananarivo fa: “asa iombonana ny ady amin’ny risoriso, manana adidy lehibe amin’ny fanafoanana izany ny fiangonana ary tsy tokony hiraviravy tanana ny rehetra fa mila mandray andraikitra avokoa”.

Nicoh Richman