Tapatapany Tranga samihafa

Tafika mampita vaovao

Notanterahina, omaly, teny amin’ ny Cemes Soanierana ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo miaramila avy amin’ny Tafika sy Zandary nanaraka fiofanana natao teny an-toerana momba ny fifandraisan’ny miaramila amin’ny mpanao gazety nandritra ny andro vitsy izay. Miaramila avy any Etazonia no nampanao ity fiofanana ity. Taorian’izao dia nilaza ny amin’ny tokony hifampi-
resahan’ny mpanao gazety sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny miaramila ny minisitry ny Fiarovam-pirenena.