Raharaham-pirenena

Fifidianana sy fanompoana vahoaka Vao kandidà fito amby roapolo eto Antananarivo no nanasonia ny teny ierana

Malaina amin’ny fanasoniavana ny “Teny Ierana Hanompo Vahoaka” (Tihv) ireo kandidà ben’ny tanàna sy mpanolotsaina handray anjara amin’ny fifidianana kaominaly hatao amin’ny 27 novambra 2019.

Ho an’ny eto Antanana­rivo manokana dia kandidà miisa fito amby roapolo hatreto no efa tonga nana­sonia an’ity fifanekena ity tetsy amin’ny foiben’ny Sampana mpanara-maso ny fifidianana Safidy, tetsy Ambatonakanga. Tsy mbola nisy nanao izany kosa ireo kandidà any amin’ny faritra, araka ny vaovao nomen-dRakotomalala Harindranto, mpandrindra ara-teknika eo anivon’ny Safidy, omaly.

Mbola manana hatra­min’ny 25 novambra ho avy izao ireo sokajin’olona nila­tsaka hofidiana rehetra mane­rana ny Nosy ireo mba hanasoniavana ny Tihv. Etsy amin’ny foiben’ny Safidy etsy Ambatonakanga no hanaovana ny sonia ho an’ireo kandidà eto Antananarivo. Any amin’ireo rantsamangaikan’ny Ceni any anivon’ ireo distrika (Ced) kosa ny an’ireo kandidà any amin’ny faritra. Manohy hatrany ny fanentanana ataony amin’ny fanajan’ireo kandidà sy ny mpomba azy ny fitsipika mifehy ny fifidianana ireo mpanara-maso amin’izao telo andro nanombohan’ny fampi­elezan-kevitra izao.

“Mila mandray andraikitra avokoa ny rehetra mba hanatrarana ny tanjona amin’ny hanatontosana fifidianana mangarahara sy eken’ny rehetra”, hoy Rakotomalala Harindranto.

Nicoh Richman