Sosialy

Fepetra amin’ny fanadinana Ampitomboina 4 022 ireo efitrano amin’ny Cepe sy Bepc

Voatazona, hatreto, ireo datin’ny fanadinam-panjakana Cepe (1 septambra 2020) sy Bepc (14 septambra 2020) ary ny Bakalôrea (5 oktobra 2020). Nampahafantatra an’ireo fepetra noraisina manoloana an’ireo ahiahin’ny mpiadina sy ny ray aman-dreny noho ny fisian’ny Covid-19 ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazampirenena. Anisan’izany ny fampitomboana ny isan’ireo efitranom-panadinana mba hanajàna ny elanelana ho fisorohana amin’ny mety ho fifindran’ny tsimok’aretina Covid-19.

Nohazavain’ny tale misahana ny fampianarana fototra eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Raoniherijaona Andriamiakatsilavo, tamin’ny antso an-tariby, omaly, fa : « nampitomboana roa amby roapolo sy efatra arivo, miohatra ny tamin’ny taondasa, ny efitranom-panadinana ». Misy ihany koa, hoy izy, ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ireo mpamatsy vola amin’ny fiantohana ny fitaovana hoentina misoroka ny fihanaky ny valanaretina amin’ ireo mpianatra. « Tsy tokony hatahotra ny ray aman-dreny, indrindra ireo mpianatra hiatrika fanadinana satria misy tokoa ny fepetra horaisina manoloana ny valanaretina Covid-19. Dabilio iray no hatokana ho an’ny mpianatra iray mba hisian’ny elanelana. Asiana fitsapana hafanana isaky ny ivon-toeram-panadinana ary hotsinjaraina isaky ny efitra ny mpanara-maso. Hisy hatrany ny fanadiovana ny efitrano isan’andro », hoy hatrany itsy tale itsy.