Samihafa Tapatapany

Fikarakarana lanonana

Mangataka ny hiverina hiasa ireo mpikarakara lanonana sasany eto andrenivohitra aorian’ny fahataperan’ny vanim-potoanan’ny hamehana arapahasalamana amin’izao dimy ambin’ny folo andro amin’ny fihibohana faninefany izao. Mampitaraina azy ireo ny vesatry ny fatiantoka nanomboka tamin’ny fotoana fandrarana ny hetsika rehetra ahitana famoriam-bahoaka teto amin’ny firenena. Maneho ny fahavononany amin’ny fanarahana ny fepetra arapahasalamana rehetra ho fisorohana amin’ny fiparitahan’ny aretina coronavirus ry zareo.