Faritra Sosialy

Fitsidihana tany avaratra Hahazo fotodrafitrasa maro ny Faritra Diana

Nanamafy ny veliranony. Nanome toromarika amin’ny fananganana an’ireo fotrodrafitrasa goavana any amin’ny faritra Avaratra ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Nandritra ny fandalovany tao Antsiranana sy tao amin’ny kaominina Anivorano Avaratra no nanambarany fa: « hanomboka amin’ity taona ity avokoa ny fananganana an’ireo trano mora, izay aloa iray hetsy ariary isam-bolana”. “Hojerena ihany koa ny fanamboarana an’ireo trano be (building) mora », hoy ihany izy.

Ankoatra izay, afaka roa volana no hiainga ny fanamboarana ny kianja manara-penitra ao Antsiranana.
Manoloana ny fiakaran’ny vidim-bary dia nohamafisin’ny Filoham-pirenena fa efa eny ambony sambo ny vary mora, hamidy amin’ny vidiny mirary ho an’ireo mponina sahirana any amin’iny faritra Avaratra iny. Nitohy tany amin’ny kaominina Anivorano Avaratra sy tao Antsiranana ambonivohitra ny fanaovam-baksiny maimaim-poana fanefitry ny kitrotro. Toy ny tao Ambilobe dia hisy ireo fiaraha-miasa akaiky amin’ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) amin’ny famongorana an’ity aretina mandripaka ity.

Nandritra ny lahateny nataony no nanamafisan’ny Filoha ny fahavononan’ny fitondram-panjakana hiroso amin’ny asa fampandrosoana. « Asa ny antsika fa tsy kabary », hoy izy.