Samihafa

Fizarana fanampiana Mampitandrina an’ireo mpanakorontana ny Zandarimariam-pirenena

Mitangorona hatrany ny vahoaka any amin’ireo toerana isian’ny fizaràna ny vatsy sosialim-bahoaka. Misy ireo manararaotra ny fandalovan’ny Filohan’ny Repoblika sy ireo solontenam-panjakana ary ireo solombavambahoaka, izay manara-maso ny fizaràna, mba hitarainana ny fahasahiranana mianjady amin’izy ireo. Misy kosa ireo tsy tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo mpisitraka an’izao sosialim-bahoaka andiany voalohany izao ka maneho ny alahelony. Manoloana ny korontana sy ny horakoraka samihafa mitranga eny ankianja, toy ny teny Alasora, omaly, no nampitandreman’ny avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena fa « tsy hisalasala hanenjika sy hanasazy an’ireo olona mpanakorontana » izy ireo.

Nambaran’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, tao amin’ny Fahitalavi-pirenena (TVM), omaly, fa « tsy moramora ny fandaminana ny fivoriam-bahoaka tahaka ireny. Efa manao izay azony atao amin’ny fandrindrana ny mpitandro filaminana, ka tsy hisy fiantrana mihitsy amin’ireo mbola minia migafy ». Na izany, tontosa soa aman-tsara ny fizaràna an’ireo vatsy sosialimbahoaka notarihin’ny Filohan’ny Repoblika, teny amin’ny kaominina Ankadikely Ilafy sy Alasora, omaly. Namerimberina ny fizaràna tsy mitanila sy ny fiantefan’ny fanampiana any amin’ny tokantrano rehetra hatrany ny Filoha, Rajoelina Andry.