Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Fandresena mangatsakatsaka

Mahasosotra ny mihaino ny ahiahian’ny sokajin’olona sasany taorian’ny fahafantarana fa hanatrika ny lalao ampahavalon-dalan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra (Barea) any Ejipta ny Filohan’ny Repoblika. Sao ho tonga any izy dia resy, hoy ireo miseho ho mahita volana alohan’i Habib. Ao indray ireo manitsy tsotr’izao fa sao hireharehan’ny Filoha miaraka amin’ireo ekipany ho fandresena politikan-dry zareo indray izay mety ho fahombiazan’ny Barea eo. Ireo santionan-kevitra karazany roa ireo no singanina amin’ny antony tsy mba mampan­droso antsika, sady manakana amin’ny fivelaran-tsaina sy fanabadoana tena. Mila ihoarana ny fisaina be siasia toy izany. Rehefa ny ekipam-pirenena malagasy no resaka sy ifantohana, dia tokony ho alavirina ny onja miiba rehetra. Tsy noresahina akory dia samy niandry ny rehetra, nefa niandry tao anatin’ny firaisam-po tanteraka. Tahaka ny misy miandry izany amin’ilay lalaon’ny Barea sy ny RD Congo rahampitso, ka raha resy dia misy Malagasy hihoraka sady hipia-kelika; raha maharesy dia misy Malagasy haneso an-dry mpanaraby… Mitady ho tototry ny fomba fanao ratsin’ny politika sahady ilay baolina kitra vao mitady hiaina ainga vao eto Madagasikara. Aleo hazavaina fa tsy manana loko izao fahombiazan’ny Barea izao. Indrindra fa tsy mba nisy nanam-piniavana na niasa matotra ireo mpitondra nifandimby raha ny ezaka sy fandaharanasa momba ny fanatanjahantena teto amintsika. Raha handeha hanotrona ny lalaon’ny ekipam-pirenentsika ny Filoha, dia amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy rehetra. Miara-mandresy sy miara-paly, na miaraka resy sy miara-voadona! Tsy hisy tombony sy ala io ry zareo a ! Ho hitan’ny havany eo izay mitady hilalao amin’ny resaka politika fa ekipan’i Madagasikara tsy anavahana na inona na inona ny Barea. Fandresena mangatsakatsaka no irariana rahampitso. Hitohy anie ny dian’ny Barea. Ho voaray anie ny lesona ampitain’ny fanatanjahantena toy izao rehareha entin’i Madagasikara eo imason’izao tontolo izao.