Raharaham-pirenena

Fanampiana amin’ny fitsaboana Andiany fahenina ny fanomezan-dra avy amin’ny vondrona Filatex

Efa tonga amin’ny andiany fahenina sahady ny hetsika andro iray hanomezan-dra maimaim-poana fanaon’ny vondrona Filatex, omaly. Indroa isan-taona no hanoka­nana an’io andro io ka hano­lo­ran’ireo mpiara-miasa ao amin’ity vondrona ity tanana amin’ny Ivon-toeram-pirenena fitehirizan-dra (Cnts). Iompa­nan’ny lohahevitry ny vondrona Filatex, amin’izao fifanam­pi­ana amin’ny lafiny fitsaboana izao, ny hoe: « andao isika ha­no­me ra ho fanavotana aina ».

Naverimberin’ny tompon’andraikitra avy amin’izy ireo fa zava-dehibe loatra ny ra amin’ny fiainan’ny zanak’ olombelona, indrindra amin’ ireo sokajin-dra samihafa, ka manosika azy ireo hanokana an’ireo andro ho an’ny fano­mezan-dra maimaim-poana isan-taona ireo. Nahatratra dimapolo mahery ny kitapon-dra voa­angona tamin’ity hetsika nataon’ny vondrona Filatex omaly ity ary efa ma­nome fotoana amin’ny volana novambra sahady izy ireo ho an’ny andiany fahafito.