Sosialy Tapatapany

Fisotroan-dronono

Misy tombony ho an’ireo mpandray fisotroandronono ny fampiasana ny « paositra money » araka ny fampahafantarana nataon’ny Paositra Malagasy, ka lehibe indrindra ny tsy fivezivezen’ireo zokiolona intsony. Voasoroka ihany koa ny filaharana eny amin’ny Tahirim-bolampanjakana satria manatona ny paositra akaiky indrindra fotsiny rehefa maharay ny vola ao amin’ny kaontiny.