Sosialy Tapatapany

Fikatonan’ny sekoly

Mampahafantatra an’ireo firenena rehetra ireo sampana ao amin’ny Firenena mikambana miaraka amin’ny Banky iraisam-pirenena mikasika ny fiantraikan’ny fikatonan’ireo sekoly amin’ny fanabeazana sy ny fivelaran’ny ankizy. Toy ny misy fanerena ankolaka amin’ny famerenana fanokafana ny toeram-pianarana ny fanambaràna nataon’izy ireo momba izany, omaly, na dia miverina matetika aza ny fitakiana ny fametrahana an’ireo fepetra arapahasalamana ho fiarovana ny fifindran’ny valanaretina coronavirus eo amin’ireo ankizy mpianatra.