Raharaham-pirenena

ADIHEVITRA ENY AMIN’NY CARLTON Hifanazava amin’ny tanora ireo solontenan-dRajoelina

Hiatrika adihevitra eny amin’ny trano fandraisam-bahiny Carlton, Anosy ny fandaharanasa IEM, an’ny kandidà Rajoelina Andry, anio. Ireo tanora avy ao amin’ny Donakafon’ny Tanora na Data miaraka amin’ny Friedrich-Ebert-Stiftung no miara-misalahy amin’ny fanatanterahana izao adihevitra izao.

“Fandaharanasa toy inona no hanarina an’i Madagasikara ?”, hoy ny fanontaniana mipetraka amin’ny lohahevitra ifanakalozana amin’ity fifanatrehana ity.

Tafiditra ao anatin’ny fomba fiasa eo anivon’ny Data ny fanatontosana adihevitra toy izao mba hanamafisana ny demôkrasia. Misy ihany koa ny lohahevitra horesahina momba ny toekarena, sôsialy sy ireo sehatra hafa amin’ izao hetsika eny Anosy izao.

Sehatra iray ivondronan’ ireo tanora nivoaka avy eo anivon’ny Yltp ny Data. Ao anatin’izany no hiadiana hevitra momba ny vaovao pôlitika sy toekarena eto amin’ny firenena.