Tranga samihafa

Vono olona an-kitsirano Vehivavy notifirin’ny zandary teo amin’ny tarehiny

Nampijalian’ny zandary iray ireo olona roa voa­sam­botra sy voatazona tao amin’ ny trano nisy azy ireo, tany Ikalalao-Ambohimahasoa, tamin’ny sabotsy lasa teo.

Notifiriny teo amin’ny tarehiny ny iray teo am-pandohalihana, ka maty teo no ho eo. Nosa­ka­nan’ny lehibeny io zandary io mba tsy hampijaly ireo olona ireo saingy vao mainka notifiriny izany taorian’izay, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimaria.
Nanome baiko mba hana­lana ny fitaovam-piadiana tany amin’io zandary io avy hatrany ireo lehibeny vao naheno ny zava-nisy. Nosamborina izy taorian’izay. Misy ny fanadihadiana atao aminy mba hanolorana azy ny Fitsa­rana haingana. Nisy ny taratasy fahazoan-dalana manenjika azy eny amin’ny Fitsarana izay nosoniavin’ny jeneraly Rava­lo­­manana Richard, Sekrete­ram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (Seg)“Efa voaofana hiaro ny zon’olombelona ny zandary. Kolontsaina ato aminay izany araka ny tarigetra hoe: “Tanindrazana sy lalàna”. Tsy misy ato aminay ny fifampiarovana amin’ny ratsy, fa izay manao hadalana dia tsy maintsy hato­lotra ny Fitsarana. Porofo mivain­gana hatramin’ny volana febroary lasa teo dia miisa enina amby roapolo amby zato ireo taratasy fahazoan-dalana manenjika zandary voarohirohy manao fandikan-dalàna eny amin’ny Fitsarana nosoniaviko. Miisa valo amby enimpolo ireo zandary naiditra am-ponja vonjimaika mba handresen-dahatra ireo zatra manao ny tsy mety mba hiova lalana”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard.

Mari-pankasitrahana

Tsy mitsahatra manao antso amin’ny rehetra itsy tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Zandarimaria itsy. “Manentana ny vahoaka aho hahasahy hitory ny tsy mety hitany, fa izay no antom-pisian’ ny sampanasa iray natokana amin’izany ao amin’ny
Zandarimaria. Aoka hiantso ny laharana 034 12 005 25 izay manana holazaina. Manome toky aho fa haro­vana tanteraka ny tsiambaratelon’ izay manao izany. Tsara koa anefa ny manamarika fa be­tsaka lavitra noho ireo voasazy ny zandary nahazo mari-pankasitrahana, fampiakarana galona sy nahazo lelavola tato amin’ny Zandarimaria, hatramin’ny volana febroary lasa teo.

Tsy mbola nisy tato amin’ ny Zandarimaria izany hatra­min’izay. Hanaporofoanay kosa fa izay miasa tsara dia hahazo ny valin’asany ihany koa”, hoy hatrany ny Seg.

Loham-baovao