Raharaham-pirenena

FANAJANA LALÀNA HO AN’NY REHETRA Azo savaina ireo fiara takelaka mena sy fitaratra mainty

Mitovy amin’ireo fiaran’olon-tsotra mifamoivoy eny an’arabe ihany koa ireo fiara takelaka mena sy fitaratra mainty. Efa vitan’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria na ny Seg sonia ny fepetra vaovao momba ireo fiaram-panjakana mitondra ny takelaka mena sy ireo fiara miloko
mainty ny fitaratra, araka ny loharanom-baovao.

Miandry ny fankatoavan’ny Filankevitry ny governemanta ny fampiharana azy. Voalaza ao anatin’izany ny tokony hisavana ireo fiara takelaka mena sy miloko mainty ny fitaratra.

Nilaza ny jeneraly Randriamanarina Jean Christophe (Seg) fa “ezaka atao ho fisorohana amin’ny trafika isan-karazany sy ny mety ho asan-jiolahy no anton’ity fepetra ity. Ny zavamisy hita matetika dia manararaotra ny tsy maha any anatin’ilay fiara ny tompony ireo mpamily dia mitondra zavatra hafa. Noho izany, dia ampirisihina ireo mpitandro filaminana eny an-dalana mba hisava ireny fiara takelaka mena sy fitaratra mainty ireny na karazany inona ilay fiara na inona”, hoy izy.