Tranga samihafa

Tambazotran-tserasera Misy misandoka ny Foloalindahy

Mandray fepetra miezaka mafy mikaroka ny tompon’ny kaonty “Facebook” mitondra ny anarana hoe “Forces Armées Malagasy” ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, amin’ izao fotoana izao. “Mila mailo ny rehetra satria kaonty tsy izy io fa misandoka. Efa eo am-pikarohana ny tompon’ antoka amin’izany izahay”, hoy ny avy amin’ny Minisi­teran’ny Fiarovam-pirenena.
Manaparitaka vaovao momba ny Foloalindahy malagasy ilay kaonty.“Tsy tompon’andraikitra amin’izay rehetra aparitaka amin’ny alalan’io kaonty sandoka izahay. Mila manao sivana ny olona rehetra mikirakira ny “Facebook”, mba tsy hihinana amam-bolony amin’izay vaovao rehetra miparitaka”, hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisitera.

Tsy vao voalohany no ahitana tranga fisandohana toy izao amin’ny tambajotran-tserasetra. Na ny eo anivon’ ny Zandarimaria na ny Polisy dia samy efa manana ny fitaovana arifomba hikarohana an’ireny heloka amin’ny tambajotran-tserasera ireny. Tsy tokony ho ela araka izany no hahatrarana an’izay tompon’antoka amin’izao fisandohana izao.