Raharaham-pirenena Tapatapany

Fanaraha-maso fifidianana

Nanolotra soson-kevitra amin’ny tokony hanafoanana ny famoriam-bahoaka mandritra ny fampielezan-kevitra ao anatin’ny lalàm-pifidianana ny fikambanana Sampana Anaraha-maso ny Fifidianana Ivon’ny Demokrasia Ifarimbonana (Safidy). Ny hialana amin’ny fandraisana anjaran’ireo tompon’andraiki-panjakana amin’izany no antony. Tsiahivina fa nitoroka ny Filoham-pirenena ho niaraka nanao fampielezan-kevitra tamin’ireo kandidà miara-dia aminy ity fikambanana ity saingy tsy noraisin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (Hcc) ny fitorian’izy ireo.