Raharaham-pirenena Tapatapany

Famoahana depiote

Nanao antso avo amin’ny fitondram-panjakana mba hijery ny raharaham-pitsarana hitazonana am-ponja ny solombavambahoaka Rasolomampionona Hasimpirenena, izay voafidy tany amin’ny distrikan’i Fandriana, ireo mpiara-dia aminy. Nanao fanambaràna mitaky ny mba hamoahana ny fonja azy ihany koa ireo solontenan’ny mponina ao an-toerana, omaly. Voalazan’izy ireo fa tokony hanan-jo hanatrika ny fivoriana voalohan’ny
Antenimierampirenena ity depiote lany tamin’ny loko politika akaiky ny fitondrana ity, mba hahafahany mitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana an’izany distrika izany.