Samihafa

Tsy fanarahan-dalàna Natsahatry ny fanjakana ny fanorenana tranona depiote iray

Tsy misy ambonin’ny lalàna. Natsahatry ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany, ny trano fonenana ary ny asa vaventy avy hatrany ny fanorenana ny trano lehibe iray, eny Alarobia, andro vitsy lasa izay. Voalaza fa an’ny solombavambahoaka iray voafidy teto an- drenivohitra sady miara-dia amin’ny mpitondra io trano io. Tsy nisy ny fanaka­nana fa nanaiky mora fotsiny ireo mpiasa tamin’ny nanagiazana ny trano. “Tsy miditra amin’ny raharaha fananantany izahay fa ny fanorenana tsy ara-dalàna no antony nam­pi­tsaharana ny asa sy nanagia­zana ny trano mba tsy ho azo kitihina aloha. Tsy misy hoe mpomba ny fitondrana dia tsy hanara-dalàna. Tsy resaka politika ny fanapahan-kevitra fa amboarin’ny tompon-trano ny taratasy fahazoan-dalana manorina ny tranony dia afaka vahana izao fanagiazana izao”, hoy ny loharanom-baovao iray avy amin’ireo teknisia­nina nanatanteraka ny fanapahan-kevitry ny minisitera, teny Alarobia. Ao anatin’ny tany nisy ny biraom-panjakana telo aloha ity toerana misy fanorenana voalaza fa tsy ara-dalàna ity. Misy fanorenana trano lehibe hanaovana trano fandriam-bahiny ihany koa ao amin’io toerana io.