Tranga samihafa

Fisorohana fanapoizinana Trondro voarara 175 kg noraofina tany an-tsenan’i Sambava

Nanao fanentanana sy nidina tany amin’ny tsenan’i Sambava, tamin’ny sabotsy sy alatsinainy lasa teo, ny tompon’andraikitra eo anivon’ny sampan-draharaha misahana ny jono, any an-toerana, nijery ireo hazan-dranomasina voarara amin’ny varotra sy sakafo, amin’izao vanim-potoana izao. Noraofina ny trondro “sardine” milanja 175 kg namidy tao an-tsena.

Fantatra fa tafiditra ho anisan’ireo hazandranomasina tsy azo hohanina, hatramin’ny faran’ny volana avrily, ny “sardine” noho izy ireo mihinana zava-maniry ao anaty ranomasina izay mitondra poizina mahafaty ny olombelona. Antony voalohany nahatonga ny fidinana ifotony hijerena ireo trondro voarara ireo ny trangana fanampoizinana nahazo ny olona vitsivitsy tany Farahalana Sambava, tamin’ny herinandro lasa teo. Lehilahy roa, olon-dehibe sy ankizy, no namoy ny ainy noho ny fihinanana rambon-trozona.

Hitohy amina faritra hafa toy ny any Antalaha ny hetsika fanentanana ataon’ny tompon’andraikitra ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny jono.