Raharaham-pirenena Tapatapany

Volan’ny Covid

Nahatratra 673 tapitrisa dôlara ny fitambaran’ny famatsiam-bola avy amin’ ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara niadiana sy mbola hoentina miady amin’ny valanaretina Covid-19, tamin’ity taona 2020 ity. 380 tapitrisa dôlara amin’io no efa azontsika, araka ny fampitam-baovaon’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibolampanjakana, omaly. Ankoatra an’ireo fividianana fitaovana ara-pahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy dia nisy ampahany tamin’io vola io no nampidirina tao amin’ny kitapom-bolam-panjakana.