Raharaham-pirenena

Fitsarana mpitondra ambony Raharaha roa ambin’ny folo handalo fankatoavana eny Ivato

Hovitaina amin’ity fivoriana ara-potoanan’ny Antenimiera ity ny fanadihadiana sy ny fankatoavana na tsia ny fanenjehana an’ireo mpitondra ambony voakasik’ireo raharaha roa ambin’ny folo eo am-pelatanan’ny Antenimieram-pirenena. « Hoezahinay ny hitondra an’ireo raharaha ireo mandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro hatrehina, ka hanolotra azy eny amin’ny Fitsarana manokana an’ireo olom-panjakana ambony (HCJ). Ilaina tratrarina amin’ny fiandohan’ny volana desambra avokoa ny fanadihadiana sy ny famotorana an’ireo olona ireo », hoy ny solombavambahoaka Tsabotokay Honoré, filohan’ny vaomiera manokana misahana ny fanenjehana an’ireo mpitondra ambony ao amin’ny Antenimierampirenena, omaly.

Nanomboka, omaly, ny fanadihadiana mikasika an’ireo raharaha mahavoasaringotra minisitra telo teo aloha. « Hitohy amin’ny fiantsoana azy ireo izany avy eo. Hisy ny famaritana ny daty hiantsoana azy eto aminay », hoy hatrany i Tsabotokay Honoré. Nilaza ny « tsy manan-kambara » momba ny raharaha maha voarohirohy azy kosa ireto minisitra ireto, hatramin’ny omaly.

Handeha miandalana indray ny fanadihadiana momba an’ireo raharaha sivy hafa eo am-pelatanan’itsy vaomiera itsy.