Kolontsaina

Tontolon’ny haisary Mbola haharitra herintaona ny fampirantiana « Tendrombohitra faha-13 »

Mitohy mandravaka ny rindrin’ny efitrano malalaky ny Tahala Rarihasina Analakely ny fampirantiana ny « Tendrombohitra faha-13 » na ny « 13ème colline ».

Fantatra fa mbola amin’ ny volana oktobra 2020 vao hifarana io ranty io. Tazana ao avokoa ireo karazana sary hosodoko, toy ny sary vita amin’ny lokorano, ny sary vita amin’ny loko menaka sy ny maro hafa. Hita eny an-toerana hatramin’ny fikaliana sary hosodoko endrik’olona, ny fanehoana fahaiza-manao sary, ny fifanakalozana ary ny tafatafa ifanaovan’ny mpitsidika sy ny mpanao hosodoko.

Ankoatra ny fampirantiana, tafiditra ao anatin’ny tetikasa ny fampianarana ny fomba fanaovana sary. Raha ny fana- zavana avy amin’ny L’Atelier d’Art, mpikarakara ny hetsika, dia efa nanomboka tamin’ iny taona lasa iny ny fampi- anarana ary efa milamina ny fandaharam-potoana eo amin’ireo mpampiofana. Tetikasa lehibe entin’ny fikambanana L’Atelier d’Art miara-miasa amin’ny Marcq-Mada ny « Tendrombohitra faha-13 » na ny « 13ème colline ». Tanjona goavana ny fanangonana vola haha- fahana manangana toerana iray ho an’ny hosodoko. Tranobe manasongadina ny hosodoko, tantara, rakitra an- tsary samihafa no eritreretina ho hita ao anatin’ity ivon-toerana ity.