Raharaham-pirenena Tapatapany

Fivoriana fanindroany

Tamin’ny alatsinainy lasa teo no nifarana tamin’ ny fomba ôfisialy ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny parlemanta tokony ho nandinihana sy nankatoavana an’ireo vola- volan-dalàna miisa roa, dia ny momba ny figiazana an’ireo harena azo tamin’ny tsy ara-dalàna sy ny famotsiam-bola ary ny famatsiam-bola ny asa fampihorohoroana. Ity volavolan-dalàna farany ity ihany anefa no nankatoavin’ny parlemanta. Voalaza fa mbola hisy ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana fanindroany handinihana sy hanka- toavana an’ilay volavolan-dalàna voalohany mikasika ny figiazana ny harena azo tamin’ ny tsy ara-dalàna.