Bao tsy mivily

Tezera f’aza manoto!

Ilaina ampatsiahivina amin’ny sokajin’olona maro foana fa ny toerana no mitoetra saingy ny olona no mandalo. Tsy misy tompon-toerana ho doria izany! Noheverina ho efa lefy mantsy ny fanesorana ny mpanazatra nasionalin’ny ekipampirenena malagasin’ny baolina kitra na Barea ary mivonona amin’ny fandraisan-toeran’ny mpandimby azy ny rehetra. Akory ny hagagana rehefa nahita ny fanehoan-kevitry ny mpilalaon’ny Barea iray izay mivoatra any ivelany. Saika nikasa hanao ampamoaka angaha hoe sa saika haninona fa nihemotra tampoka nony injay nahita ny teny mafy nasetrin’ireo mpikirakira Facebook raha namaky an’izao filazany ny « fifandraisana mafimafy eo amin’izy sy ny mpanazatra vaovao » izao.

Tsy tokony hohadinoina, indrindra ho an’ireo matihanina amin’ny fanatanjahantena, fa ny vokatra no lehibe indrindra. Na inona na inona mety ho kendritohina nandrasan’ny mpanapa-kevitra talohan’ny nanesorana an’i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly teo aloha, dia tsy nanome rariny azy ny vokatra farany izay nahararaka antsika ka tsy nahatafakatra ny Barea amin’ny CAN 2021. Mety ho toy ny piti-dranomamy nararaka tany an-dranomasina fotsiny ireny kiana momba ny fampivadiana andraikitra hafa amin’ny naha mpanazatra nasionaly azy ireny, na koa ny fifanarahana aradoka sy ny sisa, raha tafakatra CAN teo indray isika. Ny vokatra, ny vokatra ihany no manan-danja!

Asa raha mila mianatra mamalona pejy isika isaky ny misy fanovana, na amin’ny lafiny inona na inona. Handroso aiza raha hivazavaza sy hitabataba lava amin’ny zavatra efa lasa? Zon’ny tsirairay kosa, indrindra ireo mpilalao azo antsoina handrafitra ny ekipam-pirenena, ny mankafy na mankahala ny mpanazatra nasionaly vaovao. Fa aoka haverina (ampianarina) indray fa voafehin’ny fitsipiky ny baolina kitra iraisampirenena ny famalian’ireo mpilalao ny antso amin’ny fifantenana ataon’ny mpanazatra nasionaly. « Sélectionneur » mihitsy moa no famaritana azy amin’ny teny frantsay na azo adika hoe « mpifantina » fa isika no nizatra tamin’ny hoe «mpanazatra nasionaly ».

Masi-mandidy ny « mpifantina ». Mamaky ady ary tahaka ny manava-tena sahady ireo mpilalao be fanakianana, indrindra moa raha tsy mbola nisy na inona na inona noporofoin’ilay mpanazatra vaovao akory. Tsy vitan’ny halako bika tsy tiako tarehy izany famaliana sy fanajàna ny ekipam-pirenena izany. Tsy vitan’ny tora-po ary tsy azo ampidirana fihetsem-po ka hoe mety ho tsara fifandraisana tamin’ilay teo aloha ianao dia hanao zinona an’ilay misolo toerana. Mba misy fifanajana faran’ny bitika ihany no mila tazonina fa tsy entinentin-javatra eny amin’ny tambajotran-tserasera eny. Manahirana sady tena manakorontan-javatra ny « teny tsy voahevitra ». Asa koa na ny tsy famarinan-toeran’ny Federasiona malagasin’ ny baolina kitra ankehitriny no mampivaralila an’ireo mpilalao sasany.

Angamba, fotoanan’ny fahasahiana mampihatra ny fitsipipifehezana ihany koa izao, fa efa fahita izany mpilalao fantadaza maneran-tany izany no nitodihan’ny mpanazatra lamosina nandritra ny taona maro noho ny raharaham-pitsarana nitambesatra taminy. Ny toerana mitoetrana fa ny olona mandalo. Nisy ireo mpilalao malagasy niampanga ny federasiona kanefa niverina am-bala ihany. Izao indray ka misy miampanga mpanazatra na tsy mbola nisy asa natao mety nahafahana nanamelohana azy akory aza. Te hahazo vokatra ny Barea. Irariana ho lasa lavitra ny Barea. Tiana hivoatra ny Barea. Fa tsy hahatonga ny Barea hatraiza raha tsy mbola miainga akory dia efa terena hisy siasia sahady!

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra