Taratasin'ny mpamaky

Mirotsaha loholona haingana

Miarahaba antsika mpamaky. Mirary soa antsika rehetra. Ny amboletra kasain’ny mpanohitra ny fitondrana hatao no hitondrana fanamarihana eto. Samy mihirahira fitiavan-tanindrazana avokoa ny mpanao politika rehetra. Ny mpitondra etsy an-daniny miezaka miaro sy manampy ny vahoaka, indrindra amin’izao mbola fisian’ny valanaretina izao. Ny firenena matanjaka aza iverenan’ny coronavirus, ka misy ireo mampiverina mihiboka ny vahoakany. Mainka ve fa isika firenena mahantra kely ity, tsy ho fatin’ny hanoanana ampitoerana eto raha sanatria hahiboka indray. Izany indrindra no somary mampihomehy sy mampalahelo amin’ny toetsain-dry zareo mpanohitra. Manakiana mafy ny mpitondra tamin’ny fitantanana ny valanaretina, ka mba niezaka ny mpitondra nanarina ny fomba fitsinjarana ireny fanampiana ny isantokantrano ireny mba hahenika ankohonana maro sady miaro ny fiparitahan’ny valanaretina ihany koa. Ankehitriny manao amboletra amin’ny fanaovana hetsika politika amin’izao mbola fanjakan’ny valanaretina izao ny mpanohitra tia tanindrazana, hono. Tsy fidiny aza anie, lehiretsy, ny famerenana ny kilonga an-dakilasy sy ny fanomezana alalana an’ireo mpanao fitadiavana tsy maintsy mamory olona e! Izany hoe izay hialana amin’ny famorivoriana olona fahatany no tena ifotoran’ny rehetra matahotra ny Covid-19 hatreto. Aza dia ianareo mpihirahira lava ny fitiavan-tanindrazana indray no hitarika ny fandroràna mitsilany. Azo atao anie ny mamaky bantsilana am-pahendrena ny fitondrana any anaty tambajotran-tserasera sy amin’ireo onjampeo sy fahitalavitra manoka-baravarana ny mpanohitra. Nahoana tokoa moa no tsy maintsy famoriam-bahoaka no atao? Sa izay angaha ilay hoe fomba fanoherana mifototra amin’ny filambotsiary. Tsy aleo manatitra antontan-taratasy hiatrehana ity fifidianana loholona ity raha tena tia tanindrazana tokoa, na miandry ireo fifidianana manaraka rehetra? Amin’izay mba tsy voamosavy ireo tsy manantsiny.

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra