Raharaham-pirenena

Famokarana fanafody Hisokatra ny ozinina Pharmalagasy

Hisokatra amin’ny fomba ofisialy, rahampitso, ny orinasa malagasy mpamokatra fanafody eny Tanjombato na ny Pharmalagasy. Ho avy hitarika ny lanonana eny an-toerana ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina. Na mbola tsy nisokatra aza dia efa nanomboka nihodina namokatra an’ilay fanafody CVO+, fanefitry ny valanaretina Covid-19, ny Pharmalagasy. Efa manana ny paika momba an’ireo famokarana fanafody hafa io orinasa io.

« Hisy fanafody dimy hafa hovokarina ao anatin’ny telo taona manaraka. Fanafody azo avy amin’ny zava-maniry eto an-toerana avokoa ireo. Mety hisy amin’ny endriny menaka izany. Ny famoronana asa ho an’ireo tantsaha eto amintsika no isan’ny nampirisika antsika tamin’ny fananganana an’ity orinasa malagasy mpamokatra fanafody ity », hoy i Holijaona Raboanarijaona, filoha mpitantana ny fandaharanasam-pampandrosoana « Émergence Madagascar », eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika.