Raharaham-pirenena

Fampindramam-bola

Anisan’ireo vahaolana haroson’ny fanjakana amin’ireo orinasa tsy maintsy miroso amin’ny findramam-bola ny fanalefahana ny tahan’ny zana-bola ao anatin’ny 12 volana, araka ny fanambaràna nataon’ny Filoha Rajoelina Andry, nandritra ny fihaonany tamin’ireo mpandraharaha maromaro tany Nosy Be, afak’omaly. Notsindriany anefa fa ireo orinasa manana taratasy ara-dalàna eny anivon’ny Tahirim-bola misahana ny fiahiana ara-tosialy (Cnaps) ihany no afaka hisitraka an’io tolotra io.