Raharaham-pirenena

Famatsiana fanafody Nahazo vonjy ireo CSB 29 eto an-drenivohitra

Nitondra vahaolana vonjimaika manoloana ny fahalanian’ny tahirim-panafody fitsaboana an’ireo mararin’ny Covid-19, eny amin’ny toby fitsaboana fototra (CSB) ny fikambanana Fitia sy ny Fiadidiana ny repoblika, tamin’ny alalan’ny famatsiana Hydroxychloroquine sy Azythromycine an’ aliny, afak’omaly. Notsi-njaraina any amin’ireo CSB miisa sivy amby roapolo eto an-dreni vohitra ireo fanafody io.

“Tohana ho an’ny marary, izay afaka misitraka fanafody maimaim-poana izao hetsika izao. Mila manaja hatrany ny torolalana homen’ny mpitsabo kosa ny marary mba hialana amin’ny vokadratsy mety hateraky ny fihinanana ny fanafody amin’ny fatra mihoatra ny tokony ho izy”, hoy ny filohan’ny fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy.