Tera Bary

Marary miandry

Tsy te-hanome tsiny na iza na iza, raha hilaza ny tsy fetezan-javatra eto isika, saingy tsy maintsy resahina izy ity mba hanitsiana ny famindra mivaralila...